خرید بازی استرتژیک جلسه سوال‌کنندگان از رییس‌جمهور روز سه‌شنبه

علی مطهری با اشاره به اینکه برگزاری جلسه نمایندگان سوال کننده از رییس جمهوربه  ساعت ۱۳ روز سه شنبه موکول شده است افزود:هنوز محل برگزاری جلسه نمایندگان سوال کننده از رییس جمهورمشخص نیست.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس شورای اسلامی‌ در گفت و گو با خانه ملت،جلسه سئوال کنندگان از رئیس جمهور و نمایندگان دولت را  مفید و همراه با چالش ارزیابی کردو گفت: در این جلسه بحث های خوبی مطرح شد اما در مجموع پاسخ نمایندگان رئیس جمهور برای نماینده سئوال کنندگان و برخی دیگر از سئوال کنندگان قانع کننده نبود.وی ادامه داد: پاسخ نمایندگان دولت برای  عوض حیدر پور یکی ازنماینده سئوال کنندگان  و برخی  دیگراز نمایندگان سئوال کننده که در جلسه حضور داشتند قانع کننده نبود.مطهری اظهارداشت: طبق آئین نامه داخلی مجلس گزارش این جلسه باید توسط نماینده سئوال کنندگان به اطلاع امضاکنندگان طرح برسد و آنها تصمیم بگیرند که آیا از پاسخ های ارائه شده قانع شده اند یا خیر.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که یکی از طراحان اصلی سوال از ریس جمهور نیز است افزود: اگر یک چهارم نمایندگان قانع نشده باشند رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا با حضور در صحن علنی مجلس به طرح سئوال پاسخ دهد.