خرید بازی استرتژیک تصاویر: معمر قذافی 1942-2011

رهبر عجیب و نامتعارف لیبی را به شترهایش، زنان بادی گاردش، چادرهای زیبایش، لباس های عجیبش و حرکات دور از ذهنش در سازمان ملل می شناسند. البته بی شک صفات بارز دیگری هم دارد که شاید برای طولانی نشدن جمله بیان نشد. مثل جنونش در نابودی خود و مردمش، چنان که در جریان انقلاب لیبی از هیچ خونریزی برای سرکوب مخالفانش کوتاهی نکرد.18 اکتبری (28 مهر) که گذشت یک سال از زمانی که تیتر “Muammar Gaddafi is dead” روی خروجی خبرگزاری های سراسر جهان قرار گرفت می گذرد و اکنون کشور ویران شده لیبی تجربه یک سال بدون حاکمی دیوانه را پشت سر می گذارد.گزارش تصویری زیر نگاهی دارد به زندگی معمر قذافی از دوران جوانی تا زمانی که در 18 اکتبر 2011 توسط مخالفانش به قتل رسید.