خرید بازی استرتژیک تصاویر / حضور روحانيون در ورزشگاه آزادي

به همت معاونت تبليغ حوزه هاي علميه تهران و بنا بر سفارش وزير ورزش و جوانان 50 نفر از روحانيون در ورزشگاه آزادي جهت رفع شبهات و پرسش و پاسخ حضور يافتند.