خرید بازی استرتژیک بودجه سال ۹۲ منطبق با اهداف برنامه پنجم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تحویل به موقع بودجه سال ۹۲ به مجلس با توجه به سال آخر دولت گفت: بودجه سال ۹۲ منطبق با اهداف برنامه پنجم تدوین شود.به گزارش خانه ملت، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: سال های گذشته عدم تحویل به موقع بودجه منجر به بروز مشکلات جدی می شد به این معنی که با تاخیر در ارائه بودجه ، تصویب آن نیز به طور طبیعی با تاخیر صورت می گرفت و تخصیص اعتبارات نیز با مشکل مواجه می شد.موسوی لارگانی با انتقاد از این تاخیر در ارائه بودجه در سال های گذشته تاکید کرد:تاخیر دولت در ارائه بودجه  در دو سال اخیر مشکلات جدی را در پی داشته است به این معنی که دولت با تاخیر بودجه در سال های گذشته ، تخصیص اعتبارات نیز با مشکل مواجه ساخت در نتیجه استان های سردسیر با وجود نزدیک شدن به فصل سرما هنوز اعتبارات عمرانی آنها تخصیص داده نشده است.این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه برنامه پنجم مبنی بر ضرورت جدایی بودجه های سنواتی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز گفت: در برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که باید روند استقلال بودجه سنواتی کشور از درآمدهای حاصل از فروش نفت رو به افزایش باشد.وی ادامه داد: این در حالی است که در بودجه سال گذشته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بیش از حد مجاز بود.موسوی لارگانی با اشاره به ادعای هر ساله دولت مبنی بر ارائه بودجه عملیاتی تاکید کرد: دولت هر سال مدعی می شود که بودجه سال جاری عملیاتی است در حالی که در زمان بررسی بودجه مشخص می شود بودجه در همان قالب سنتی نوشته شده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تهیه بودجه عملیاتی خواسته مجلس نیز هست که باید با تعامل جدی تر دولت پیگری شود.