خرید بازی استرتژیک «باورهای غلط اقتصادی» ریشه مشکلات فعلی

نایب رئیس اتاق ایران، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را وجود «باورهای غلط اقتصادی» نسبت به سرمایه داری در اذهان عمومی جامعه دانست.به گزارش ایلنا، پدرام سلطانی که در جمع اعضای کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصادی اتاق ایران حضور یافت، برخی قوانین اقتصادی، مصادره های اموال سرمایه داران در اوایل پیروزی انقلاب، دولتی شدن اقتصاد و… را از جمله مصادیق ضعف فرهنگ اقتصادی در ایران برشمرد.وی گفت: سرمایه داران همواره از این باور و فرهنگ غلط لطمه خورده اند، چراکه بسیاری از افراد جامعه نسبت به قشر سرمایه گذار، نگاه سوسیالیستی دارند و اعضای اتاق نیز با این نگاه سوسیالیستی که نسبت به آنها در کشور وجود دارد، چالش جدی دارند.عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: موانع زیادی در مسیر رشد و توسعه بخش خصوصی و عبور از اقتصاد دولت سالار به سمت اقتصاد آزاد و متکی بر مکانیسم بازار وجود دارد.وی همچنین به ضرورت توسعه و ترویج آموزش در اتاق بازرگانی اشاره و خاطرنشان کرد: اتاق های بازرگانی به دلیل اینکه ابزارهای محدود حاکمیتی و اجرایی را در اختیار دارند، باید از ابزار آموزش بیش از سایر ابزارها استفاده کنند زیرا خروجی این مهم، توانمندسازی اعضای اتاق است.وی تصریح کرد: هنوز این باور در اتاق نهادینه نشده است که آموزش و اصلاح فرهنگ می تواندخود اتکایی اعضای اتاقها و فعالان اقتصادی را بالا ببرد و لذا از حجم مراجعات ایشان به اتاق بکاهد و موجب شود تا اعضا خود قادر به حل بسیاری از مشکلاتشان باشند.سلطانی با تاکید بر اهمیت آگاهی و اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: فقدان آگاهی و اطلاع از کارکردها و عملکردها، بعضا موجب بروز نارضایتی در اعضا می شود و لذا اتاق ها با وجود مشکلات متعدد باید به این مساله نیز توجه کنند.