خرید بازی استرتژیک احضار بلاژویچ به کمیته انضباطی !

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از احضار میروسلاو بلاژویچ، محمد باقر غلیزده و وریا غفوری خبر داد.به گزارش ایسنا ، به خاطر شکایت میرسلاو بلاژویچ از باشگاه مس کرمان، سه شنبه 16 آبان کمیته انضباطی، بلاژویچ یا وکیلش به همراه نماینده باشگاه مس را احضار کرده است. عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نیست.همچنین در همین روز یعنی 16 آبان 91 محمد باقر علیزاده و نماینده باشگاه آلومنیوم هرمزگان به خاطر شکایت علیزاده از باشگاه هرمزگانی باید در کمیته انضباطی حاضر شوند.دوشنبه 15 آبان هم وریا غفوری، بازیکن تیم نفت تهران به خاطر شکایت از باشگاه قبلی‌اش شهرداری تبریز به همراه نماینده تام الاختیار باشگاه باید برای رسیدگی به پرونده به کمیته انضباطی بیاید و عدم حضور طرفین مانع از جریان رسیدگی به این پرونده نیست.