خرید بازی استرتژیک اجرای همزمان درآموزش‌وپرورش وصداوسیما

لاله افتخاری در مورد چگونگی اجرای طرح عمومی حفظ قرآن گفت:پایه اصلی اجرای طرح عمومی حفظ قرآن درآموزش وپرورش قرارداده شده ودرراستای مطالبات مقام معظم رهبری برای اجرای هرچه بهترآن برنامه ریزی شده است .نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر در گفت وگو با خانه ملت، درادامه خاطرنشان کرد:یکی ازبرنامه هایی که برای تحقق این مهم درآموزش وپرورش درنظرگرفته شده انتخاب ۵۰۰۰مربی قرآن ازبین نخبگان کشوربرای فعالیت درکانون های آموزش قرآن درمدارس سراسرکشوراست.وی درمورد نحوه شرکت دانش آموزان درطرح عمومی حفظ قرآن افزود:راه اندازی سایت برای ثبت نام دانش آموزان علاقه مند به شرکت درفعالیت های قرآنی ازدیگر اقدامات آموزش وپرورش برای اجرای این طرح بوده وتاکنون سه میلیون و ششصد هزاردانش آموزدراین سایت ثبت نام کرده اند.افتخاری تصریح کرد:شبکه های مختلف صداو سیما نیز همگام با آموزش و پرورش اقدام به برگزاری آزمون حفظ جزء سی ام قرآن کرده واداره اوقاف نیزدراین مورد با آموزش و پرورش همکاری داشته است.وی درپاسخ به این سوال که وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری چگونه دراجرای طرح عمومی حفظ قرآن همکاری داشته، عنوان کرد:اجرای طرح عمومی حفظ قرآن به صورت آزمون و یا راه اندازی سایت ،رسالت وزارت علوم نیست و این وزارتخانه با فعالیت های پژوهشی در رشته های مختلف قرآنی دراین عرصه فعالیت می کند ونمایندگان دفترمقام معظم رهبری نیزبه این مهم نظارت دارند.طرح عمومی حفظ قرآن کریم آماده اجرابوده ووزارتخانه های آموزش وپرورش ،وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، اتحادیه موسسات قرآنی، اتحادیه تشکل های قرآنی، سازمان دارالقرآن الکریم، نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری و حوزه علمیه قم درستاد راهبری حفظ قرآن کریم نماینده دارند و” محمود کریمی ” نیزدبیراین ستاد است.