خرید بازی استرتژیک آغار ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد

مشاور عالی سازمان سنجش از آغار مرحله تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌های آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد از امروز دوشنبه اول آبان ماه خبر داد.  حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفت‌و‌گو با ایلنا، گفت: برای این مرحله تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌های آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ۱۳ هزار و ۵۰۰ ظرفیت جدید ایجاد شده است.  وی افزود: ‌داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند باید نسبت به واریز مبلغ ۲۸هزار ریال از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام کنند.  وی ادامه داد: نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی، نیمسال اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ خواهد بود.  توکلی گفت: آن‌ دسته‌ از کدرشته‌های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کدرشته‌ محل‌های‌ مورد علاقه‌ خود را تا ۲۰ کدرشته محل به ترتیب‌ اولویت، انتخاب‌ کنند.  به گفته وی هر داوطلب‌ منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ کدرشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در رشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و براساس کارنامه نتایج اولیه در آن رشته و گرایش مربوط دارای نمره کل مثبت می‌باشد. همچنین کدرشته محل‌های مربوط به رشته‌های امتحانی دارای آزمون عملی و تشریحی این اطلاعیه را منحصراً داوطلبانی که قبلاً در آزمون‌های عملی و تشریحی شرکت نموده‌اند می‌توانند انتخاب کنند.  وی ادامه داد: افرادی که در آزمون کار‌شناسی ارشد ۹۱ ثبت‌نام و در جلسه امتحانی حاضر بودند، می‌توانند از امروز تا چهارشنبه ۳ آبان ماه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت مراجعه کنند.  توکلی با اشاره به این مطلب که داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کدرشته‌ محل‌های‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ و یا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است گفت: این افراد حق‌ انتخاب کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه را ندارند.  مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: چنانچه‌ هر یک ‌از داوطلبان که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان اعلام ‌شده، در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ هر یک ‌از کدرشته‌ محل‌های این اطلاعیه قرار گیرند، قبولی‌ قبلی ‌آنان‌ لغو می‌شود و باید برای‌ ادامه ‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدید مراجعه‌ کنند.  وی ادامه داد: چنانچه قبولی قبلی آنان مربوط به دوره روزانه باشد حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق شرکت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.  وی اضافه کرد: به‌ پذیرفته‌شدگان‌ تأکید می‌شود در انتخاب کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه دقت‌ کافی‌ را داشته باشند، در غیر این صورت‌ هیچگونه‌ اعتراضی‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.