خرید بازی استرتژیک کاریکاتور: همبرگر با شصت درصد گوشت!

کارخانه‌ تولید همبرگر که بند انگشت یک انسان در محصول آن بود پلمپ می‌شود