خرید بازی استرتژیک چین در صدر اسراف‌کنندگان غذای رستوران‌ها

تیم تحقیق دانشگاه چین پس از بررسی‌های متعدد اعلام کرد: مقدار غذایی که هر ساله رستوران‌های چینی دور می‌ریزند برای سیر کردن سالانه 200 میلیون نفر کفایت می‌کند.  به گزارش ایسنا، بر اساس تحقیق دانشکده علوم غذا و کشاورزی در این کشور هر ساله رستوران‌های چینی 8 میلیون تن پروتئین و 3 میلیون تن چربی دور می‌ریزند.  به گزارش شبکه تلویزیونی سی سی تی وی چین، در این بررسی که با در نظر گرفتن 2700 نوع غذای مختلف در شهرهای مختلف چین به عمل آمده است، بحث افزایش زباله‌های شهری که مدت‌ها در این کشور مورد بحث بود را نیز مجددا به جریان انداخته است.  با توجه به زیر خط فقر بودن تعداد زیادی از چینی‌ها، این آمار می‌تواند به نوبه خود جالب توجه باشد.