خرید بازی استرتژیک پیشنهاد تشکیل شورای عالی انتخابات

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه را که بیش از 50 نماینده آن را به این کمیسیون ارایه کرده‌اند مورد بررسی قرار خواهد داد.یکی نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از ارایه پیشنهادی به این کمیسیون مبنی بر تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه خبر داد.وی گفت: این پیشنهاد بیش از 50 امضا دارد و قرار است در کمیسیون شوراها و در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مورد بررسی قرار گیرد.به گفته این نماینده در این پیشنهاد وزیر کشور و وزیر اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه ترکیب این شورا را تشکیل می‌دهند.به گفته این عضو کمیسیون شوراها همچنین شورای مذکور دبیر ستاد انتخابات کشور را تعیین می‌کند و کار این شورا سیاست گذاری در اجرای انتخابات است.به گزارش مهر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از چندی پیش در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفته و هم اکنون پیش نویس آن در دست بررسی است. 10 روز به نمایندگان فرصت داده شده تا پیشنهادات خود در بررسی این طرح به کمیسیون ارایه دهند که تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه یکی از مهمترین پیشنهاداتی است که به کمیسیون شورای مجلس رسیده است.