خرید بازی استرتژیک پاسخ رئیس قوه قضائیه به نامه رئیس جمهور

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نامه رئیس جمهور مبنی بر بازدید از زندان اوین گفت: این موضوع ممکن است شائبه های سیاسی را در برخی اذهان به دنبال داشته باشد.به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران افزود: اکنون که در ماه های پایانی دوره دهم ریاست جمهوری هستیم و یکی از منتسبان رئیس جمهور در حال تحمل کیفر در زندان اوین است، ممکن است این شائبه سیاسی را ایجاد کند که چرا اکنون و چرا از زندان اوین می خواهد، بازدید شود.وی گفت: در هفت سال گذشته، تقاضایی برای بازدید نشده است.محسنی اژه ای افزود: در شرایط کنونی ممکن است باتوجه به بوجود آمدن شائبه های سیاسی، به مصلحت نباشد که این کار انجام شود.دادستان کل کشور گفت: ممکن است ذهن مردم به این سمت برود که مگر مسئله اصلی ما گرانی ها، کنترل بازار، ارز و همچنین تحریم ها نیست.سخنگوی قوه قضائیه گفت: شاید این شائبه برای برخی ذهن ها پیش آید که یک فرد به علت اینکه منتسب به خودشان است این قدر مهم است والا در طول بیش از 7 سال، زندانی فراوان بوده است.محسنی اژه ای افزود: اکنون اگر این اقدام انجام شود، باتوجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ممکن است این موضوع شائبه سیاسی پیدا کند.وی گفت: امیدواریم همه بتوانیم آنچه به مصلحت مردم و نظام است، آن را انجام دهیم.محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا پاسخ رئیس دستگاه قضا به این نامه مثبت بوده است، گفت: آیت الله آملی لاریجانی نامه را پاسخ داده است و  هرکاری باید براساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.