خرید بازی استرتژیک مجلس فقط در مورد بودجه‌های عمومی قوانینی وضع کند

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در اخطار قانون اساسی به طرح دو فوریت معافیت خیرین مدرسه ساز از پرداخت شهرداری ها گفت: بودجه شهرداری ها از محل درآمدهای مردمی تأمین می شود و در برنامه و بودجه هایی که مجلس مصوب می کند تنها حق داریم در مورد بودجه های عمومی دولت تکالیفی را وضع کنیم.به گزارش خانه ملت، عباس رجایی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰مهر) مجلس شورای اسلامی در اخطار بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ مبنی بر اینکه دولت را مکلف کرده که برای مدارس کار کند و آموزش و پرورش را تأمین کند و همچنین اصل ۷۵ قانون اساسی که نمایندگان نباید طرح هایی را که مستلزم بار مالی باشد  تصویب کند و اصل های ۱۰۰ و ۱۰۱ مربوط به شوراهای اسلامی گفت: هیچکس مخالف توسعه مدارس و اصلاح ساختار آنان نیست.نماینده اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه شهرداری ها از محل درآمدهای مردمی تأمین می شود و در برنامه و بودجه هایی که مجلس مصوب می کند تنها حق داریم در مورد بودجه های عمومی دولت تکالیفی را وضع کنیم.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی یادآور شد: اما موضوع اموال و موجودی مردم که منافع آن باید در راستای تأمین منافع آنها تخصیص یابد می تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ تصریح کرد: این طرح مشمول امسال نیست و اعلام شده از سال ۹۲ اجرا شود و بر این اساس اشکال قانون اساسی بر آن وارد نیست.