خرید بازی استرتژیک فرار عضو دیگر منافقین از فرقه رجوی

یکی دیگر از اعضای فرقه منافقین رهایی از شرایط بد و سانسور خبری و خفقان موجود در مناسبات فرقه را عامل اصلی خود برای ترک این سازمان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی «ندای حقیقت» از بغداد روز چهارشنبه 91/7/26 یکی دیگر از اعضای فرقه تروریستی رجوی مستقر در کمپ ترانزیت با نام «هوشنگ میرزا قربانی» با بیش از 2 دهه حضور در این فرقه تروریستی خود را تسلیم نیروهای عراقی کرد.وی رهایی از شرایط بد و سانسور خبری و خفقان موجود در مناسبات فرقه را عامل اصلی خود برای ترک این سازمان اعلام کرد.خروج ذلت بار منافقین از پایگاه بد نام اشرف و عدم پذیرش این گروه تروریستی برای استقرار در اروپا از سوی کشورهای غربی موجی از نگرانی، یاس و سرخوردگی را در بین سرکردگان و همچنین اعضای فریب خورده گروهک نفاق بوجود آورده است.