خرید بازی استرتژیک صفر شدن رشد جمعیت طی دو دهه آینده

رئیس مرکز مطالعات آسیا و اقیانوسیه گفت: در صورت عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری درست و ادامه روند فعلی جمعیت ، این رشد طی دو دهه آینده به صفر می رسد .  به گزارش مهر، دکتر محمد جواد محمودی در نشست خبری تبیین مصوبه سیاستهای جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که روز یکشنبه برگزار شد، افزود: رشد موزون و تعادل جمعیت برای ما اهمیت دارد. و با ادامه این روند رشد جمعیت ایران تا سال 1415 به صفر برسد. بنابراین هدف ما از تدوین مصوبه سیاست‌های جمعیتی جلوگیری از کاهش بیشتر جمعیت و رساندن آن به 2.1  دهم درصد است.  وی  با اشاره به اینکه عدم تامین اعتبارات مانع اجرای سیاستهای جمعیتی خواهد شد، گفت: اگر اعتبارات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه سیاست‌های جمعیتی تامین نشود توقع ایجاد می‌کند و ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.  رییس مرکز مطالعات جمعیت شناسی آسیا و اقیانوسیه تاکید کرد: در حال حاضر نرخ باروری در ایران به زیر سطح جایگزینی 2.1 رسیده است که این موضوع پیامدهای منفی در پیش خواهد داشت. محمودی با اشاره به اینکه بیشترین کشورهای دنیا برای افزایش باروری مشوق‌ در نظر می‌گیرند، گفت: مردم به صورت عقلانی و بر اساس وضعیت اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند که فرزند به دنیا بیاورند و اگر حمایت نکنیم نمی‌توانیم به نرخ 2.1 برسیم و زمانیکه به نرخ 2.1 برسیم دوباره سیاست‌های جمعیتی را بازبینی کرده تا بتوانیم بدرستی تر گام برداریم.   وی در مورد حساب آتیه تاکید کرد: تخصیص اعتبار یک میلیون تومان برای هر نوزاد در اعتبارات پیش بینی نشده بود، بنابراین به مشکل برخورد کرد.