خرید بازی استرتژیک دستیابی ایران به فناوری هوا ناوها

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی با اعلام دستیابی کشور به به فناوری هواناوها گفت: یکی از افتخارات جدید جمهوری اسلامی ایران، طراحی و ساخت هواناوهاست.منوچهر منطقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: هواناوها گرچه در دریا استفاده می‌شوند، اما در فناوری های موتور، ملخ و سازه با هواپیما مشترک هستند.وی افزود: با توجه به توانمندی که داریم می توانیم برای همه مصارف از جمله در سکوهای نفتی از این مجموعه و توان آن استفاده کنیم.مدیرعامل سازمان صنایع هوایی همچنین از رونمایی دستاوردهای جدید این سازمان در نمایشگاه هوایی کیش که آبان ماه برگزار می‌شود ، خبر داد و گفت: محور فعالیت این نمایشگاه بالگرد ها خواهد بود.منطقی افزود: در این نمایشگاه نه تنها توانمندی خود، بلکه توان همکاران بین المللی‌مان را در این زمینه نمایش می دهیم.وی با بیان اینکه هواپیما از سه بخش قطعات، زیرسامانه ها و مجموعه اصلی تشکیل شده است، گفت: در نمایشگاه کیش در رده بالاتر از قطعات که بخش زیرسامانه است، توانمندی خود را به نمایش می‌گذاریم.مدیرعامل سازمان صنایع هوایی با بیان اینکه معدود کشورهایی هستند که زیرسامانه ها شامل بخش ارابه فرود، موتور و بخش الکترونیک ناوبری هواپیما را تولید می‌کنند، اضافه کرد: در این نمایشگاه چند زیرسامانه اصلی مانند ارابه فرود را رونمایی کنیم.منطقی گفت: در حال حاضر موفق شده ایم به بخشی از زیرسامانه ها دست پیدا کنیم، اما در افق پنج ساله به همه آنها دست خواهیم یافت.وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با تحریم، اتکا به دانش فنی بومی است، گفت: هم بخش هوانوردی کشور با وجود تحریم ها در حال پیشبرد برنامه خود هستند که این نشان می دهد فعالان این عرصه راهکار مقابله با تحریم را پیدا کرده اند.مدیرعامل سازمان صنایع هوایی با بیان اینکه تا موعد پایان برنامه پنج ساله پنجم هواپیمای ملی هم تولید خواهد شد، گفت: امیدواریم با همین روند، تحریم ها باعث شود به یکی از قطب های صنایع هوایی جهان تبدیل  شویم.