خرید بازی استرتژیک حمله به کاخ نخست وزیری لبنان

تعدادی از شرکت کنندگان مراسم تشییع ˈوسام الحسنˈ از مقامات امنیتی لبنان که روز جمعه در بیروت ترور شد، برای تصرف کاخ نخست وزیری و بیرون کردن نجیب میقاتی به سمت کاخ نخست وزیری حرکت کردند.به گزارش ایرنا از بیروت، درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و طرفداران حزب المستقبل در جریان است.دقایقی پیش فواد سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان مردم را برای حرکت به سمت کاخ نخست وزیر تحریک کرده بود.وسایل و سلاح های سرد در دست آشوب گران از برنامه ریزی قبلی آنان برای آشوب حکایت دارد.در پایان مراسم تشیع رییس دایره اطلاعات نیروهای امنیتی لبنان، برخی از طرفداران گروه 14مارسی لبنان با سردادن شعارهای علیه دولت میقاتی، خواستار استعفای وی شدند.طرفداران گروه 14مارسی لبنان سپس به سوی ساختمان نخست وزیری واقع درنزدیکی مسجد ˈمحمد الامینˈ واقع در وسط بیروت یورش بردند و با نیروهای امنیتی مستقر در محیط ساختمان نخست وزیری درگیری شدند.نیروهای امنیتی ابتداء سعی کردند با گاز اشک آور مانع از هجوم این عده به ساختمان نخست وزیر شوند ولی باشدت یافتن درگیری ها، نیروهای امنیتی مجبور به شلیگ گلوله شدند.طرفداران گروه 14مارسی لبنان دراین درگیری ها ضمن سردادن شعارهایی، خواستار استعفای دولت میقاتی شدند.در این درگیری ها برخی نیروهای وابسته به جریان 14 مارس با برافراشته کردن پرچم ارتش آزاد سوریه، به سوی نیروهای امنیتی مستقر در محیط ساختمان نخست وزیری سنگ پرتاب کردند و عده ای زخمی ومجروح شدند.این اقدام جریان 14 مارس و حزب المستقبل در حالی است که جنازه الحسن هنوز دفن نشده است.ˈنجیب میقاتیˈ نخست وزیر لبنان روز شنبه با اشاره به اینکه ˈدولتش دیر یا زود بالاخره استعفا خواهد کردˈ گفت: تا زمان اظهار نظر و پاسخ قطعی رییس جمهور در رابطه با در خواست استعفایم، بر سر کار حاضر نخواهم شد.وی با تاکید بر اینکه هیچ اصراری برای ادامه کار در منصب نخست وزیری لبنان ندارد، گفت: ˈمیشل سلیمانˈ رییس جمهور لبنان برای مشورت در این خصوص، خواستار یک مدت زمانی شده است تا بتواند پاسخ بدهد ولی من از همین‌جا اعلام می‌کنم که هیچ اصراری برای باقی ماندن در منصب خود ندارم چرا که از این منصب بی‌نیاز هستم.جریان 14 مارس رسما نخست وزیر لبنان را مقصر اصلی ترور وسام حسن دانست و خواستار استعفای فوری او شده است.بعد از ظهر جمعه یک خودور مقابل ساختمان یک بانک و 150 متر پایین تر از میدان ساسین در منطقه اشرفیه که محل زندگی مسیحیان بیروت است، منفجر شد.در همین حال تعداد قابل توجهی از نمایندگان و چهره های 14 مارس لبنان از جمله ˈسمیر جعجعˈ و ˈامین جمیلˈ در حرکتی هماهنگ در محل حادثه حاضر شدند و بدون هیچ دلیلی، نظام سوریه را عامل این حادثه معرفی کردند.در مقابل ˈمیشل عونˈ رییس حزب مسیحی آزاد ملی از مردم و سیاسیون خواست سوریه را بی دلیل محکوم نکنند و سیاست بی طرفی خود را رعایت کنند.این در حالی است که وزیر کشور لبنان هرگونه ادعا درخصوص عاملین این حادثه را رد کرده و اعلام نظر در این خصوص را به بررسی های بیشتر موکول کرده است.