خرید بازی استرتژیک حمله به قافله شکست محاصره “العکر”

نیروهای رژیم آل خلیفه با شلیک گاز سمی به سوی شرکت کنندگان در کاروان مردمی کمک به ساکنان تحت محاصره العکر، آنها را با گلوله جنگی تهدید کردند.شبکه العالم روز یکشنبه به نقل از منابع بحرینی اعلام کرد، نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه مردمی را که به هدف کمک و نجات  ساکنان تحت محاصره العکر به راه افتاده بودند، تهدید کردند در صورت اصرار برای ورود به این منطقه، هدف گلوله های جنگی قرار می گیرند.نیروهای آل خلیفه همچنین برای متفرق کردن شرکت کنندگان در قافله که با خود غذا و کمکهای دارویی حمل می کردند، به سوی آنها گازهای سمی شلیک کردند.ساکنان منطقه العکر که از حدود 4 روز قبل تحت محاصره نیروهای مسلح رژیم آل خلیفه قرار دارند، از مردم سراسر بحرین درخواست کمک کرده اند.