خرید بازی استرتژیک حذف ۲۱ امضا از طرح‌ استیضاح‌ وزیر کشاورزی

علی ایرانپور اظهار داشت: در آخرین آماری که از هیات رئیسه مجلس گرفتم، ۲۱ نماینده امضای خود را از طرح استیضاح وزیر جهاد و کشاورزی پس گرفتند.به گزارش مهر یکی از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر جهاد و کشاورزی از کاهش ۲۱ امضا از طرح استیضاح خلیلیان وزیر جهاد و کشاورزی در روزهای اخیر خبرداد و اعلام کرد همچنان ۲۰ امضا پای این طرح باقی مانده است. علی ایرانپور اظهار داشت: در آخرین آماری که از هیات رئیسه مجلس گرفتم، ۲۱ نماینده امضای خود را از طرح استیضاح وزیر جهاد و کشاورزی پس گرفتند. وی گفت: این طرح ۴۱ امضا داشت و هم اکنون ۲۰ امضا پای طرح باقی مانده و همچنان در دستور کار روز چهارشنبه مجلس قرار دارد. طرح استیضاح صادق خلیلیان ۲۳ مهر ماه در ۳۶ محور از جمله عدم اجرای قوانین موضوعه کشور، عدم ارائه آمار دقیق از تولیدات کشاورزی و آبیاری و هزینه کردها ، ورشکستگی واحد های دامی و اعطای وام‌های کلان به اطرافیان وزیر اعلام وصول شد.