خرید بازی استرتژیک تلاش امریکا برای تجزیه مجدد سودان

مطبوعات سودان از تلاش سازمان های امداد رسان آمریکایی ، برای ایجاد آشوب در منطقه شرقی این کشور خبر میدهند.به گزارش واحد مرکزی خبر از خارطوم ، صلاح حبیب  سردبیر روزنامه المجهر السیاسی سودان در گزارش مفصلی در خصوص فعالیتهای آمریکا در شرق سودان گفت:  مستندات و شواهد زیادی هست که نشان میدهد سازمانهای آمریکایی که به بهانه فعالیتهای بشردوستانه وارد شرق سودان شده اند و ضمن تماس با روسای قبایل آن منطقه ، برای مسلح کردن آنها بر ضد دولت اعلام آمادگی و ایده تشکیل کشوری مستقل در این منطقه را مطرح کرده اند.سخنگوی حزب حاکم سودان گفت: دولت این کشور کاملا  مراقب اوضاع بوده و برای مقابله با دسیسه هایی که ممکن است در ایالات شرقی کشور صورت بگیرد، آماده است.برخی کارشناسان میگویند: رژیم صهیونیستی نقش اصلی را در توطئه چینی در شرق سودان دارد.مصطفی ابوالعزائم سردبیر روزنامه آخر لحظه سودان در این خصوص گفت: منطقه شرقی سودان به دلیل همجواری با دریای سرخ و صحرای سینا، در امنیت رژیم صهیونیستی نقش راهبردی دارد و معتقدم صهیونیسم جهانی از دهها سال پیش درصدد تجزیه این منطقه از سودان بوده است.محافل سیاسی سودان نیز میگویند:  نقشه اجرا شده برای جدایی جنوب سودان، تلاش برای گسترش نا امنی داخلی و حمایت از شورشیان ، در شرق این کشور هم در حال اجراست، و این بار برای جدایی ایالت شرقی سودان که شاهرگ اقتصادی این کشور محسوب میشود،برنامه ریزی کرده اند.