خرید بازی استرتژیک تبعیض رسانه‌ای فدراسیون کشتی!

نشست محمد بنا با رسول خادم در حالی روز گذشته در خانه کشتی برگزار شد که فدراسیون کشتی با دعوت از تنها چند شبکه خاص، بین رسانه‌های ورزشی تبعیض قائل شد.به گزارش ایسنا، روز گذشته در خانه کشتی، رسول خادم مدیر تیم‌های ملی بخشی از اختیاراتش را به محمد بنا واگذار کرد و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با حفظ سمت مدیریت تیم‌های ملی کشتی فرنگی را هم بر عهده گرفت.اما نکته عجیب این جلسه حضور چند رسانه تصویری و دعوت از آنها بود و برگزاری این مراسم به اطلاع سایر خبرنگاران نیز نرسیده بود. حتی گفته می‌شود به خبرنگاران حاضر نیز اعلام شده بود که برگزاری این نشست را به اطلاع سایر همکارانشان نرسانند که این تبعیض رسانه‌ای فدراسیون کشتی جای سوال و بحث فراوان دارد.البته رسانه‌هایی هم که به صورت گزینشی در این نشست حاضر شده بودند ظاهرا حق پرسیدن سوالهای چالشی نداشته و تنها منعکس کننده حرف‌هایی بوده‌اند که مدیران تیم‌های ملی و فدراسیون مدنظر داشتند.این اقدام فدراسیون کشتی بدون شک وحدت رسانه‌ای در مورد ورزش اول ایران را زیر سوال می‌برد که بهتر است روابط عمومی فدراسیون پاسخ قانع کننده‌ای برای این اقدام داشته باشد.البته به نظر می‌رسد که روابط عمومی فدراسیون نیز در این مورد چندان قدرت عمل نداشته و دستورات از سوی مقامات بالاتر به آنها دیکته شده بود.