خرید بازی استرتژیک برداشت از حریم رودخانه‌ها با اجازه !

محمد رضا امیری کهنوج افزود: بر اساس دستور کارهای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، در جلسه امروز مواد ۹۸ تا ۱۰۵ طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.به گزارش خانه ملت، نماینده مردم کهنوج،منوجان،رودبارجنوب، قلعه گنج وفاریاب درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی مقرر شد تا برداشت شن و ماسه از حریم رودخانه ها با هماهنگی مراجع ذیصلاح نظیر وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و مراتع و نیز محیط زیست انجام شود.وی اظهارداشت: بر اساس جزئیاتی از مواد طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مقرر شد تا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع نسبت به خروج دام از جنگل ها و در جهت حفظ منابع طبیعی کشور و ظرف مدت ۱۰ سال اقدام کنند.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: بر اساس جزئیات دیگری از طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مقرر شد تا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به ساماندهی و اسکان خانواده های گله دار ساکن در جنگل ها اقدام کرده و مکان مناسبی خارج از محیط جنگل به آن ها اختصاص دهد.گفتنی است، اعضا و هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس فردا دوشنبه یکم آبان از برخی صنایع لبنی کشور بازدید خواهند داشت.